Hovedside / Festivalen / 2020 AVLYST

Det blir ingen festival på Fagernes i år - Norsk Rakfiskfestival 2020 avlyses

Håvard_2017_foto Lene Hovi.jpg

– Vi er veldig lei oss for dette, men ser ingen annen mulighet. Å gjennomføre festivalen i sin egentlige form, ville vært uforsvarlig slik situasjonen er i Norge nå. Det ville også blitt svært vanskelig å stelle i stand ett eller flere andre arrangement, i lys av de smittevernreglene som gjelder og som mest sannsynlig vil måtte praktiseres i alle fall resten av året, sier festivalsjef og daglig leder, Håvard Halvorsen.

Han har hatt løpende kommunikasjon med helsemyndighetene underveis, siden tidlig i sommer, før festivalen begynte å markedsføre konsertpakka. Festivalen har over lang tid hatt nær dialog og bygd stor tillit til alle nødetatene i Nord-Aurdal, helsevesenet inkludert. – Vi fikk klare tilbakemeldinger om at vi ikke hadde annet valg enn å fortsette forberedelsene, inntil vi visste mer om hva som kom til å skje framover, fortsetter Halvorsen og tilføyer at signaler for bare rundt tre uker siden var at retningslinjene for smittevern skulle lempes på fra 1. september.

Men dessverre har smittesituasjonen en rekke steder i landet utviklet seg i negativ retning den seinere tida. – Og ettersom rakfiskfestivalen tiltrekker seg mye folk blant annet fra disse stedene, innser vi nå at det blir for utfordrende å gjennomføre årets festival. Det er dessverre lite sannsynlig at forholdene vil endre seg vesentlig i nær framtid, eller for den saks skyld resten av dette året. Dermed må vi ta den tunge beslutningen om å avlyse allerede nå, for med den pågangen vi har opplevd den siste tida, er det liten tvil om at folket ønsker seg festival, opplyser Halvorsen. Avgjørelsen er som nevnt tatt i nært samråd med lokale helsemyndigheter og politiet.

– Til dem som har undret seg over at festivalen ikke for lengst er avlyst, vil vi si at slik smittesituasjonen var tidlig i sommer, måtte det være lov å ha berettiget håp om å kunne gjennomføre et arrangement. Om dette ville blitt i en annen form og i redusert omfang, fikk så være. Men med de signalene som myndighetene ga i juni og de reduserte restriksjoner som kom da, var et slikt scenario slett ikke usannsynlig. Dessuten kom det antydninger om ytterligere lempinger, sånn at man kunne samle flere mennesker enn 200, slik tilfellet er nå, påpeker Halvorsen.

Han slår fast at Norsk Rakfiskfestival nå må se framover mot 2021 og komme sterkt tilbake da. I det vakuumet som nødvendigvis vil oppstå i de nærmeste månedene, med godt over ett år til neste festival, vil publikum likevel få merke at det satses hardt og målbevisst på et fyldig og godt arrangement i 2021.

– Vi har også et håp om at rakfiskfestivalen kan få kompensert i alle fall deler av sitt økonomiske tap gjennom de ordninger som myndighetene har etablert. Vi har en klar forventning om dette, ettersom vi både er en mat- og kulturfestival, sier Halvorsen. Han opplyser ellers at Norsk Rakfiskfestival som selskap ligger an til å tape cirka en million kroner på avlysningen. Tap av meromsetningen for regionen og et allerede hardt prøvet næringsliv, blir naturligvis betydelig høyere. En undersøkelse gjort av Norsk Turistutvikling i 2009, viste at forbruket fra tilreisende til Valdres denne helga utgjorde 30 millioner kroner. Det er grunn til å anta at dette i alle fall ikke er lavere i 2020.


Billetter
Alle som har kjøpt billett til ett eller flere av våre arrangement i år, har gyldig billett i 2021. Om ny dato ikke passer kan du få refundert ved å fylle ut kontaktskjema her.

Fristen for refusjon er 31.oktober 2020.