Hovedside / Nyheter / Kunsten og kulturarven

Kunsten og kulturarven

Anne Marit.jpg

Utsynet fra atelieret i Skrautvål er upåklagelig. Herfra er motivet til årets rakfisketikett skapt.

Anne Marit Noraker har sterke røtter i rakfisktradisjonen, kulturarven og livskunsten. Hun minnes sin far Gunnar Noraker som gikk bort for vel tre år siden. 

- Han var så kreativ og en livskunstner på så mange måter. Men han er vel blitt mest kjent som en foregangsmann innenfor rakfiskproduksjon. Alt i seks-sjuårsalderen, rett etter krigen, fanget han fisk i bekken som han flyttet bort i brønnen på garden i Aurdal.

Anne Marit synes det er hyggelig å bli spurt om å gi et kunstnerisk bidrag til rakfiskfestivalen. Sammen med fjellklatreren og billedkunstneren Leslie Ayres fra Skrautvål skal hun også ha den årvisse rakfestivalutstillingen til Valdres kunstforening i Galleri Perrongen.

- Jeg hadde flere separatutstillinger før jeg flyttet hjem tilbake til Valdres i 2011, etter over tjue år i hovedstaden. En av utstillingene var på Fagernes i 2010. Jeg jobber både styrt og intuitivt, figurativt og abstrakt. Og jeg lar meg særlig inspirere av lys, følelser, gamle bilder og naturen. 

- De siste årene har jeg imidlertid viet meg til kunsten og kulturvernet på andre måter enn ved å arbeide i atelieret.

Først som direktør, og de siste årene som konservator ved Valdresmusea, er det publikumsarbeidet som særlig står i fokus. Hun har de siste tre-fire årene vært regjeringsoppnevnt rådsmedlem i Norsk Kulturrråd og leder av Kulturrådets faglige utvalg for kulturvern. Anne Marit har høyere utdanning i blant annet etnologi, kunstfag og kommunikasjon.

Det siste året er det blitt mer tid til også å være i atelieret, forteller Anne Marit Noraker. 

- Edvard Grieg sa det så flott: "Kunst er det overskudd av lengsel som ikke kan gis uttrykk for i livet eller på annen måte". Både å oppleve og å skape kunst er å øve seg i å se, sanse og være til stede, utdyper hun. For meg handler livet om kommunikasjon, kunnskap og kreativitet. Og om kjærlighet til kulturarven.